>

Vitajte

Albert EinsteinVitajte na stránke Gymnázia Alberta Einsteina na Einsteinovej ulici číslo 35 v Bratislave. Naše gymnázium má dlhú a bohatú históriu. Je najstarším gymnáziom v Petržalke. Na tejto stránke nájdete informácie o našej škole, úspechy a umiestnenie absolventov školy, fotografie... Škole boli udelené ocenenia: Zelená škola, Škola priateľská deťom.

Zriaďovateľom školy je od 1. júla 2002 Bratislavský samosprávny kraj.

 
Špendlík

Aktuality:

Vianočné prianie

Príjemné prežitie vianočných sviatkov  v kruhu najbližších, pevné zdravie, pracovnú pohodu a úspešný  rok 2015  želá pedagógom, žiakom, rodičom a priateľom gymnázia

riaditeľka Mgr. Drahomíra Kovaříková

Triedne aktívy

Oznamujeme rodičom, že 10. novembra 2014 o 17.30 hod.  sa v Gymnáziu A. Einsteina konajú triedne aktívy. Účasť rodičov na aktívoch je potrebná, budú informovaní o prospechu a správaní žiakov v 1. štvrťroku školského roka 2014/2015.  Zasadnutie výboru rodičov sa uskutoční o 17.00 hod. v zborovni školy.

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sa bude v Gymnáziu Alberta Einsteina konať 3. decembra 2014 od 13.00 hod. do 17.00 hod.  Srdečne pozývame najmä záujemcov o štúdium v gymnáziu v budúcom školskom roku.

Triedne aktívy

Oznamujeme rodičom, že 8. septembra 2014 o 17.00 hod.  sa v Gymnáziu A. Einsteina konajú triedne aktívy. Účasť rodičov na aktívoch je potrebná.  Zasadnutie výboru rodičov sa uskutoční o16.30 hod. v zborovni školy.


Otvorenie školského roku

Oznamujeme žiakom gymnázia, že otvorenie školského roku 2014/2015 bude 2. septembra 2014 o 9. 00 hod.

Žiaci prvého ročníka sa stretnú o 8. 30 v telocvični školy. Žiaci vyšších ročníkov prídu do školy  o 8. 45 hod.