>

Vitajte

Albert EinsteinVitajte na stránke Gymnázia Alberta Einsteina na Einsteinovej ulici číslo 35 v Bratislave. Naše gymnázium má dlhú a bohatú históriu. Je najstarším gymnáziom v Petržalke. Na tejto stránke nájdete informácie o našej škole, úspechy a umiestnenie absolventov školy, fotografie... Škole boli udelené ocenenia: Zelená škola, Škola priateľská deťom.

Zriaďovateľom školy je od 1. júla 2002 Bratislavský samosprávny kraj.

 
Špendlík

Aktuality:

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Úradné hodiny  počas letných prázdnin:

Streda    10.00 hod. – 12.00 hod.

Informatívne rodičovské združenie

Oznamujeme rodičom, že 9. júna 2014 od 16.00 hod. do  17.30 hod. sa v Gymnáziu A. Einsteina koná informatívne rodičovské združenie.

2. kolo prijímacieho konania

Prijímacia komisia  rozhodla, že druhé kolo prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia na školský rok 2014/2015 sa v Gymnáziu A. Einsteina nebude konať.

Zápis do 1. ročníka štvorročného štúdia

Zápis do 1. ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2014/2015 je možné uskutočniť do 26.mája 2014 (vrátane)   v čase od 7.30 do 15.30 hod. v kancelárii Gymnázia Alberta Einsteina na základe zápisného lístka, ktorý vydá  zákonnému zástupcovi žiaka základná škola, a preukazu totožnosti zákonného zástupcu.

Zápis na bilingválne štúdium

Zápis do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 je možné uskutočniť do 25. apríla 2014, okrem dní školských prázdnin, v čase od 7.30 do 15.30 hod. v kancelárii Gymnázia Alberta Einsteina na základe zápisného lístka, ktorý vydá  zákonnému zástupcovi žiaka základná škola, a preukazu totožnosti zákonného zástupcu.